fbpx
Skip to main content
Idemøde om nyt bofællesskab - Foto: Tetiana Dolhachova

STARTPAKKEPROJEKTET
- et samarbejde mellem Landsforeningen for Økosamfund og Bofællesskab.dk

BAGGRUND
Det vrimler med nye bofællesskaber og der er mange nye økosamfund på vej. Foreningen Bofællesskab.dk og Landsforeningen for Økosamfund (LØS) er med støtte fra Realdania gået sammen om et fælles projekt med at tilvejebringe en startpakke for kommende bofællesskaber og økosamfund.

STARTPAKKENS KOMPONENTER
Der opereres med fem forskellige pakker, der udgør den samlede startpakke:

FÆLLESSKAB
BÆREDYGTIGHED
ORGANISERIING
KOMMUNAL
JURA/ØKONOMI

PROJEKTETS AKTØRER OG ORGANISERING
Projektet har sin base gennem indsamling af erfaringer og anbefalinger fra de mange fællesskaber, der allerede eksisterer. Derfor er de primære kræfter i udformningen netop disse ildsjæle, der her inviteres til at dele deres viden. Samtidig allierer vi os med ’eksperter’ indenfor feltet, der sammen med praktikerne kvalificerer og nuancerer materialet. Hver komponent har derfor ca. 2-4 ildsjæle og 1-2 eksperter, der varetager hver komponent. 

 

DOWNLOAD INTRODUKTION

Her kan du downloade en introduktion til startpakkerne.