fbpx
Skip to main content

Fællesmark - et nytænkende bofællesskab

Salg af byggegrunde er godt i gang på Fællesmark

Af Mette Solveig Aksglæde, kommunikationsmedarbejder for Foreningen Bofællesskab.dk

Tidligere på sommeren kunne foreningen bag Fællesmark på Tuse Næs efter 4 år endelig tage det første spadestik på vej mod deres bæredygtige fællesskab, der har fokus på øget biodiversitet og kreative erhverv. Foreningen Fællesmark blev stiftet i 2019 af 7 ildsjæle, der drømte om at skabe et moderne bofællesskab baseret på respekt for naturen, alternativt byggeri og lave udgifter. Nu er de tættere på end aldrig før.

Fællesskab, lige muligheder og kreativitet

Fællesmark ønsker at skabe et bofællesskab med plads til alle uanset indkomst;

“Med Fællesmark drømmer vi om at skabe et alternativt bofællesskab, der bygger på både bære- og væredygtighed. Vi arbejder ud fra grønne værdier med fokus på, at det skal være muligt for alle at bo her, uanset indkomst” siger Laura Ræbild Juel, som er forperson i Fællesmark. 

Derudover skal det være muligt at leve af kreative og kunstneriske erhverv. For at imødekomme dette skal der skabes kreative værksteder, som gør det muligt for beboerne at drive kreative virksomheder. Lokalhistorien i Udby, hvor Fællesmark skal opføres, inspirerer denne drøm, og Fællesmark ønsker at genoplive et lokalmiljø med små butikker i tæt samarbejde med det allerede eksisterende lokalsamfund. 

Fællesskabet skal drives af lyst og interesse, dog med tanke på at der er ting, man er nødsaget til at være fælles om. Der er derfor tænkt i arbejdsgrupper, som f.eks. en dyregruppe, udearealsgruppe, mm. som beboerne skal deltage i. Der er også indtænkt en fællesspisningsordning med fællesspisning 4 dage om ugen. Ønsket om at dele hverdag og højtider gør også, at der er indtænkt et fælleshus, der bl.a. skal rumme en spisestue, legehjørne til de små samt bibliotek, og hvor kunst er en integreret del.

Fokus på sameksistens mellem jord og natur

Fællesmark arbejder tæt med professionelle rådgivere for at indtænke biologisk mangfoldighed og derved skabe plads til insekt-, plante- og dyreliv. De har reserveret en tredjedel af den 6 hektar store grund til ren natur, dvs. friarealer til eng- og overdrev, nøje udvælgelse af beplantning, og gode forhold for bl.a. vandsalamandere er indtænkt i regnvandsopsamlingen. 

Husene på grunden bygges af beboerne selv, dog ud fra en række principper, som de kalder Fællesmarks grønne byggeskik. I denne findes en række overvejelser, der bør gøres, inden man planlægger sit byggeri. Bæredygtigt byggeri defineres som at bygge gode, sunde boliger og bygninger, og samtidig tage vidtgående hensyn til miljø og klima. Læs hele Fællesmarks grønne byggeskik her.

Investor og lokal opbakning

Investoren Jørn Tækker er gået ind i projektet, hvilket har sat skub i processen. Han ser et stort potentiale i Fællesmarks visioner om at skabe et grønt bofællesskab på Tuse Næs, der vil fremme tilflytning og bidrage til et øget kulturliv på halvøen. Projektet, der af lokalpolitikere er blevet døbt ‘Holbæks grønne pilotprojekt’, bliver også bakket op af Lokalforum Tuse Næs, der især glæder sig over, hvordan projektet vil tiltrække nye beboere til området, som vil bidrage til lokalmiljøet, skoler og institutioner. Fællesmark har også indtænkt lokalmiljøet i deres planlægning af området ved bl.a. at etablere et stisystem i det grønne område for at give gode adgangsforhold for alle på det naturskønne Tuse Næs. De ønsker nemlig ikke at isolere sig, men modsat at integrere sig i den grønne infrastruktur, som forbinder området til Holbæk. Lokal forankring er alfa omega for en god opstart for ethvert nyt bofællesskab, der ønsker at indgå i det lokale nærmiljø og her må man sige, at Fællesmark har gjort en stor indsats. 

Godt halvdelen af de 27 matrikler er reserveret, og det betyder, at 2024 bliver året, hvor de første huse skyder op. Der er stadig ledige grunde til interesserede, der drømmer om en ny måde at leve på, hvor naturen og nærheden er i fokus, og hvor lave udgifter gør det muligt at leve af mere kreative erhverv.

Læs mere på Fællesmarks hjemmesiden: https://faellesmark.com

Følg med på Fællesmarks Facebookside: https://www.facebook.com/Faellesmark 

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.