fbpx
Skip to main content

Den Sociale Startpakke

Foto: Hallingelille

Det sociale område har stor betydning i opstarten af et bofællesskab. Erfaringen viser, at det ofte er negative sociale dynamikker, der stopper bofællesskaber på deres vej, snarere end andre benspænd. Det er derfor vigtigt at give det sociale felt opmærksomhed lige fra starten, da det er det, der skal kunne ’bære’ bofællesskabet – både under etablering, og når man skal i gang med at bo sammen. Allerede i opstartsfasen skaber gode rammer for ’mødet’ mellem beboerne en sammenhængskraft og fælles kultur. Men det er ikke gjort med at etablere gode rammer.

Du kan bidrage med dine erfaringer og din viden blandt andet inden for følgende områder:

Fællesspisning – At spise og lave mad sammen er kernen i mange fællesskaber og noget, mange har holdninger til og behov omkring.

Fysiske rammer for socialt liv – Fælleshus, udearealer og faciliteter. Rammerne betinger vores adfærd, og det fysiske design er noget af det sværeste at ændre, så her skal virkelig tænkes langsigtet i fællesskab.

Balance mellem privatliv og fællesskab – Det er noget, alle bofællesskaber må overveje. Et godt fællesskab opstår blandt andet, når det er legitimt at italesætte og sætte grænser for det.

Kultur, ritualer og traditioner – De opstår af sig selv hen ad vejen, men et opstartende fællesskab bør ikke snyde sig selv for at fylde rammen med et farverigt samliv fra starten.

Konflikthåndtering – Når der trods al planlægning alligevel opstår konflikter, er det nyttigt på forhånd at have aftalt, hvordan man forholder sig – og allerhelst at have øvet sig i det allerede.

Børn i fællesskabet - Hvis der er børn med i fællesskabet, bør man fra starten have forventningsafstemninger om rammer og kultur. Især samspillet mellem voksne og børn samt børnenes involvering i fællesskabet er noget, der kan være mange forskellige ønsker og holdninger til.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.